Nota prawna


Nota Prawna

Niniejsza nota prawna określa warunki korzystania przez użytkownika (dalej „Użytkownik”) ze strony internetowej www.fungun.com.pl należącej do Klubu Strzeleckiego Fun Gun, oraz aplikacji udostępnionych za jej pośrednictwem (dalej „Strona Internetowa”). Użytkownik, który nie zgadza się z warunkami użytkowania Strony Internetowej, zawartymi w niniejszej Nocie Prawnej, nie może z niej korzystać.

Klub Strzelecki Fun Gun zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej noty prawnej w dowolnym momencie i w dowolnym zakresie, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Prawa Autorskie

Treść Strony Internetowej chroniona jest prawem autorskim. Udzielenie dostępu do Strony Internetowej nie może być interpretowane jako zgoda na kopiowanie, sprzedaż czy rozpowszechnianie w inny sposób treści zawartych na stronie, chyba że uprzednio Użytkownik otrzyma na to pisemną zgodę Klubu Strzeleckiego Fun Gun, lub odrębne zapisy na stronie stanowią inaczej. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie logo Klubu Strzeleckiego Fun Gun w sposób naruszający jej dobre imię.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie treści zawartych na Stronie Internetowej bez zgody Klubu Strzeleckiego Fun Gun

Warunki Korzystania ze Strony Internetowej

Treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia usług lub sprzedaży produktów.

Klub Strzelecki Fun Gun zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej bez uprzedniego informowania o tym jej Użytkowników.

Treści umieszczone na Stronie Internetowej zostały zebrane i przedstawione w dobrej wierze i przy zachowaniu należytej staranności, jednak Klub Strzelecki Fun Gun nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność i aktualność oraz ewentualne błędy.
Klub Strzelecki Fun Gun nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek przerwy w dostępie do serwisu oraz błędów systemu komputerowego spowodowanego w szczególności przez wirusy lub inne szkodliwe oprogramowanie, a także za zakłócenia w dostępności Strony Internetowej.

Klub Strzelecki Fun Gun nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ściągnięcia materiałów ze Strony Internetowej.

Polityka prywatności i technologia plików Cookies

Klub Strzelecki Fun Gun zobowiązuje się do przetwarzania przekazanych jej danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 2014.1182) oraz zgodnie z obowiązującą w Klubie polityką ochrony danych osobowych. Klub Strzelecki Fun Gun zobowiązuje się ponadto do zastosowania wszelkich dostępnych zabezpieczeń, w tym środków technicznych oraz organizacyjnych, mających za zadanie zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych danych.

W celu poprawy jakości działania Strony Internetowej oraz usprawnienia sposobu przekazywanych informacji strona Klubu Strzeleckiego Fun Gun wykorzystuje technologię plików Cookies. Korzystając ze Strony Internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie technologii plików Cookies.

Użytkownik może zmieniać ustawienia plików Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji Użytkownik może uzyskać, czytając instrukcję obsługi swojej przeglądarki.

Postanowienia końcowe

Wszelkie pytania dotyczące użytkowania Strony Internetowej oraz stosowanej polityki prywatności prosimy kierować na adres e-mail: klub@fungun.com.pl.